Privacy

BouwBoxr vindt de bescherming van de gegevens van haar klanten uitermate belangrijk. BouwBoxr registreert uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor haar dienstverlening. Alle door de klant verstrekte informatie wordt met de hoogst mogelijke zorg behandeld en zal nooit aan derden verstrekt worden. Voor het uitvoeren van opdrachten en bestellingen registreert BouwBoxr van haar klanten bedrijfsnaam, KvK nummer, bankrekeningnummer, adres, email adres en telefoonnummer. Klantgegevens worden nooit aan derden verstrekt als dit niet noodzakelijk is voor de uitvoering van opdrachten en bestellingen. BouwBoxr zal nooit gegevens voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken.