Disclaimer

Deze webshop is opgezet voor de zakelijke markt door BouwBoxr b.v. en deze stelt alles in het werk om deze webshop naar behoren te laten functioneren. BouwBoxr heeft de hoogste zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de webshop en heeft daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Ondanks dat BouwBoxr met veel zorg wordt beheerd, kan het toch voorkomen dat er fouten op staan. Voor eventuele consequenties voortvloeiende uit deze fouten kan BouwBoxr niet ter verantwoording worden geroepen en zijn gevolgschades ook niet te verhalen.